Advance Course

Advance course

คอร์สนี้จะเป็นคอร์สเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับโดยเฉพาะ โดยจะมุ้งเน้นไปที่เนื้อหา
เกี่ยวกับ ไวยากรณ์ การฟัง คำศัพท์ และคันจิ ในแต่ละระดับจะมีเนื้อหาของไวยากรณ์ระดับกลางถึงระดับสูงกว่า 500 ประโยค รวมทั้งการติวเข้มเนื้อหาในด้านคันจิของแต่ละระดับ

สิ่งที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้ จะได้ความรู้เรื่องไวยาการณ์ การอ่าน คำศัพท์ การฟัง และคันจิ ระดับกลางจนถึงระดับสูงซึ่งนำไปสอบวัดความรู้แต่ละระดับได้

ในการสอบวัดระดับนี้จะมีแค่สองครั้งต่อปี คือช่วงกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปี (ซึ่งจะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายนและกันยายน)

คอร์สเรียนติว N1     จำนวน 150 ชั่วโมง
คอร์สเรียนติว N2     จำนวน150 ชั่วโมง
คอร์สเรียนติว N3     จำนวน150 ชั่วโมง